PHP Developer - phpdev.pl
"Ludzie to egoiści, myślą tylko o sobie, jedynie ja myślę o mnie..."
Valid XHTML 1.0 Strict | Valid CSS 3